רמת מנוי שנה

בחרת את תיווך רמת המנוי.

המחיר עבור חשבון הוא ‪<‬strong‪>₪3.00‪‬ עכשיו. לקוחות ב- IL יחויבו 17% מס.


פרטי משתמש כבר יש לך משתמש? התחבר כאן

השאר את זה ריק

כתובת חיוב


תקנון

 

 1. כל גולש /משתמש/מבקר/ חבר מועדון בגלישתו ושימושו באתר מביע את הסכמתו לכל הכתוב בתקנון האתר על פרטיו, ומתחייב לפעול רק בהתאם להוראות הנ"ל ומאשר, כי הוא קרא את התקנון ומביע הסכמה מוחלטת, בלתי ניתנת לשינוי לכל התקנון והתנאים המפורטים לכל פרטיו ותנאיו. באם ואינו מסכים עליו לעזוב את האתר והשימוש בו לאלתר.
 2. חברת נדל"ן המדינה הינה הבעלים היחיד והבלעדי של אתר נדל"ן המדינה על כל תכניו, ענייניו ופרטיו הקיימים בו, המוצגים ואינם מוצגים באתר , ורק לה הזכויות הקנייניות והמשפטיות להפעילו כפי רצונה.
 3. לחברת נדל"ן המדינה ישנה הזכות לשנות בכל עת כפי רצונה וצרכיה את הנאמר בתקנון, וכמו כן זכאית לשנות את תצוגת האתר, המלל בו, החבילות הנרכשות ומחיריהן, וכן כל מה שקיים באתר ללא התראה מראש. על הגולש/מבקר/חבר מועדון באתר להיכנס לתקנון האתר ולהתעדכן בשינויים הנעשים, וכמו כן מצהיר שמקבל את כל השינויים שיעשו בעתיד.
 4. אתר נדל"ן הוקם במטרה להקים מערכת ממוחשבת המאפשרת יצירת קשר בין קונה למוכר, שוכר למשכיר, מתווך לקונה ושוכר על ידי מודעות פרסום לצורך קידום מכירת או השכרת הדירות המיועדות.                                                                    
  חברת נדל"ן המדינה אינה לוקחת שום אחריות על התוכן הכתוב, תמונות וסרטונים בפרסומות למיניהם, על אמיתיותן ושאר הפרטים הקיימים בפרסומת. כל הקיים במודעות הפרסום השונות הינו על אחריותו של המפרסם בלבד.
 5. חברת נדל"ן המדינה אינה מהווה שום צד בעסקאות הנעשות באתר בין הקונים למוכרים ובין השוכרים למשכירים ובין המתווכים לקונים ושוכרים לרבות צד שלישיים למיניהם.
 6. חל איסור מוחלט על המשתמש/גולש/מבקר להשתמש באתר על אפשרויותיו השונות שלא כפי היעוד שיועד לו בתקנון זה, לכן אסור להשתמש באתר לצורך פעילות מסחרית, או פרסום של כל נושא אחר מלבד דירתו האישית, פרטי תוכנה וחזותה בתמונות וסרטונים. אך ורק למתווכים מורשים ישנה האפשרות לפרסם דירות של זרים ובתנאי שנרשמו כמתווכים ושילמו את האגרה הכרוכה בכך.
 7. חל איסור מוחלט על אדם, ובפרט כל משתמש/גולש/מבקר לנסות ולפגוע באתר בכל דרך שהיא   ישירה או עקיפה, כמו כן חל איסור מוחלט לפגוע במשתמשים או המפרסמים באתר על כל חלקיו ובפעילותו בכל דרך שהיא ישירה או עקיפה, וכן חל איסור מוחלט לנצל או להשתמש בפרטיהם האישים של המפרסמים ושל דירותיהם שלא לצורך לשמם יועד האתר כמפורט לעיל.
 8. במידה ויודע למערכת על משתמש פוגעני שהזיק בכל צורה שהיא לאתר ומשתמשיו, בכוונה ושאינו בכוונה, יאלץ לפצות את האתר מיידית עם דרישת הראשונה.
 9. על כל מפרסם באתר מטלת החובה לדייק בפרטים המפורסמים באתר ולעמוד על אמיתיותן. חל איסור מוחלט לפרסם פרסומות או למלא פרטים שאינם נכונים או מדויקים בכל רחבי הפרסום הקיימים באתר, לרבות תמונות וסרטונים מטעים או שאינם אמיתיים או מדויקים.                                                                                                                                     מילוי פרטים שאינם נכונים, שקריים ושאינם מדויקים הינו הפרה של תקנון האתר.
 10. חל איסור מוחלט לפרסם כל חומר המפר זכויות אדם לרבות זכויות יוצרים, זכויות קנייניות, או זכויות הקיימות על פי משפט מדינת ישראל לרבות זכויות של צדדים שלישיים וכדומה.                                             כמו כן חל איסור לפרסם כל חומר פורנוגראפי או כל חומר הפוגע בצניעות הפרט, וכן כל חומר אינטימי או אישי ללא אישור בעליו, וכן תמונות אישיות(כולל תמונות פרופיל ושאר תמונות אישיות) או כל חומר רגיש היכול לפגוע ברגשותיו של אדם, כמו כן חל איסור לפרסם כל לשון הרע וכן חומר פלילי או בלתי חוקי או כל חומר שעלול לגרום לעבירה על חוקיה של מדינת ישראל, או כל חומר העלול לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל או כל חומר שהוצא עליו צו איסור פרסום.                                                                                                                   כמו כן אסור לפרסם כל חומר פוגע, גס, גזעני, מאיים או מטריד. כל הנאמר לעיל אסור גם באמצעי התקשורת שמאפשר האתר לרבות מייל, סמס, וואטסאפ, טוויטר וכדומה.
 11. מתוקף התקנון שלהנהלת האתר היכולת לא להעלות, להסתיר, למחוק לגמרי, להשחיר וכו' כל חומר שנוגד את תקנון האתר או נוגד את רוח אתר, בפרט אם יוצג או יפורסם חומר אישי(כולל תמונות פרופיל וכדומה) ביד הנהלת האתר שלא להציגו. במידה והוצג כל חומר מסוג זה, בכל מקרה שהוא, הנהלת האתר מסירה מעצמה כל אחריות מההשלכות שיקרו לכל מיניהן.
 12. באתר מוצעות חבילות שונות לפרסום, מחיר כל חבילה נקבע על ידי הנהלת האתר. להנהלת האתר הזכות לשנות את מחיר החבילות בכל זמן שהוא כפי רצונה וצרכיה ללא הודעה מראש.
 13. התשלום לחבילות הפרסום השונות יעשה על  חברות האשראי השונות, או באמצעות pay pal כאשר התשלום ייגבה בתאריך X. אי עמידה בתשלום עלולה להביא לתביעתו של המפרסם לדין היות שקניית חבילת פרסום הינה התחייבות לכל דבר ומחייבת את התשלום האמור באתר, ותקנון האתר מחייב את המפרסם בתשלום הנ"ל היות והמפרסם הצהיר לקבלה מוחלטת בלתי ניתנת לחזרה ושינוי של כל הנאמר בתקנון.
 14. מימוש העסקה (או דחייתה) יכנס לתוקף רק לאחר התשלום, רישומו באתר, ואישור התשלום שינתן על ידי חברות האשראי או חברת pay pal.
 15. כל ההוראות הכתובות באתר מחייבות את המפרסם/גולש/מבקר/משתמש והן חלק מהותי מתקנון האתר, ולכן מחויבים האישים הנ"ל לעמוד בהן אם כפי משמען.
 16. בכל המודעות הכרוכות בתשלום שבאתר תהיינה העסקה מתמשכת לתקופה בלתי קצובה לעניין חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
 17. כל מפרסם הרוצה להפסיק את פרסומו וחבילת הפרסום שקנה צריך לשלוח מייל מפורט עם פרטיו האישיים כולל שם, שם משפחה, מספר זהותו ופרטי העסקה להנהלת האתר. העסקה תבוטל לאחר שלושה ימי עסקים(לא כולל שבתות ומועדי ישראל, ימי שבתון, פגרה או מנוחה). את ההודעה יש לשלוח עד 4 ימים לפני מועד גביית התשלום המפורסם באתר. במידה ויבקש להפסיק את 
 18. באתר מותקנות חבילות אבטחה מהטובות הקיימות כיום בשוק האבטחה, אך עם זאת אין חברת אבטחה שיכולה למנוע כל נזק אפשרי לגמרי, לכן הנהלת האתר מסירה מעצמה כל אחריות לכל נזק שיעשה לכל מי שהוא המשתמש באתר כולל מבקר/גולש/חבר/מפרסם הן לו אישית הן למחשב או הטלפון הסלולרי בו הוא משתמש או שאר מכשירים, או אמצעים שונים, או תוכנות שונות וכו' כל נזק באשר הוא נזק, קטן או גדול, ממוני, עסקי, תדמיתי וכו'. האחריות הינה אך ורק על המפרסם/משתמש/גולש/מבקר באתר.                                                                                           הנהלת אתר אינה אחראית לכל נזק כולל צד שלישי, נזק ישיר או עקיף כולל נזקים על ידי וירוסים, תולעים, "סוסים טרויאנים" וכדומה.
 19. הנהלת האתר אינה אחראית לשום נזק שהוא, כולל נזק ממוני שייעשה על ידי חברות האשראי השונות, או חברת pay pal, או ניצול  של פרטי האשראי או שאר פרטים של כל מי שהוא לרעה על ידי כל גורם כל שהוא, הנהלת האתר מסירה כל אחריות לנזקים אלו וכל האחריות הינה על מפרסם או נותן פרטי האשראי או החברות האשראי השונות או חברת pay pal.
 20. הנהלת האתר מסירה מעצמה כל אחריות כלפי כל משתמש/מבקר/גולש/חבר מועדון/מפרסם/צד שלישי  כל נזק באשר הוא (מחשב, סלולר, או כל תוכנה שהיא בה משתמש וכו') ישיר או עקיף, בין אם זה היה צפוי מראש או לא, לרבות בדיני עונשין, נזיקין, חוזים, עשיית עושר שלא במשפט וכו' לרבות בשל אי-זמינות האתר באופן רציף, טעויות סופר במידע המופיע בו, הימצאות וירוסים, "תולעים", וכו'. כל נזק שיקרה באשר הוא הינו אך ורק על אחריות המפרסם/גולש/ מבקר /משתמש/חבר מועדון בלבד/צד שלישי ורק הוא יישא בתוצאות.
 21. כל המפרסם באתר מצהיר בזאת שהוא מאשר לכל באי האתר לדעת את פרטיו האישיים המפורסמים באתר ולפעול בהתאם לכך. כל פרסום שקרי בין של דירה ובין של פרטיים אישיים או טכניים מהווה הפרה של התקנון הנ"ל.
 22. במידה והמפרסם באתר יפגע באחד מבאי האתר בכל נזק שהוא, הוא מאשר להנהלת האתר לתת את פרטיו הקיימים באתר לצד הניזוק ממנו.
 23. כל מפרסם באתר רשאי לפרסם מודעת פרסום אחת. באם וכאשר ירצה לפרסם עוד מודעה יחויב לבחור באחת החבילות המוצעות בתשלום, למעט מתווכים מורשים אשר קנו חבילת תיווך.
 24. מתווכים מורשים או בעלי משרד תיווך רשאים לפרסם רק דרך חבילות התיווך המוצעות באתר.
 25. ביטול חבילת תיווך תעשה כנכתב לעיל בביטול חבילת פרסום.
 26. באם וירצה המתווך/משרד תיווך  להעביר את חבילת הפרסום, יצטרך לשלם עמלה של 100ש"ח.
 27. אין המתווך/משרד תיווך רשאי לפרסם תמונות פרופיל של מתווכים או שאר תמונות אישיות למעט תמונת לוגו של החברה/משרד תיווך.