הצטרף אלינו בחבילה המתאימה לך

פרטי

תקופה בלתי מוגבלת
2 חודשיים חינם לאחר מכם 2 ש"ח
  • צפייה בנכסים הקיימים
  • פרסום נכס אחד

חבילת מתווך

שנה
3 חודשיים חינם לאחר מכן 3 ש"ח
  • צפייה בנכסים הקיימים
  • פרסום 2 נכסים
פופולרי

חבילת סוכנות

שנה
2 מעל 10 פרסומות חודשיים חינם לאחר מכן 2 ש"ח למודעה
  • צפייה בנכסים הקיימים
  • פרסום 50 נכסים